UBND tỉnh Đồng Nai đã có các quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với 3 phân khu thuộc khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Đồng Nai điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng Khu tái định cư dự án sân bay Long Thành.
Đồng Nai điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng Khu tái định cư dự án sân bay Long Thành.

Theo đó, để thực hiện dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi 5.000 ha đất, trong đó có hơn 2.900 ha của 5.500 hộ gia đình, cá nhân.

Theo quy hoạch được duyệt trước đây, khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn và phân khu III, khu tái định cư Bình Sơn với hơn 6.500 lô đất tái định cư sẽ được xây dựng để bố trí tái định cư cho người dân vùng dự án.

Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, qua khảo sát nhu cầu tái định cư của các hộ dân trong vùng dự án sân bay Long Thành phải di dời, phần lớn người dân đều có nhu cầu được tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Hơn 340 hộ dân trước đây có nhu cầu tái định cư tại khu tái định cư Bình Sơn cũng có nguyện vọng được chuyển về khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn.

Để đáp ứng nguyện vọng của người dân, UBND tỉnh đã thống nhất điều chỉnh quy hoạch chuyển 2 block nhà cao tầng tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thành các lô đất tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân trước đây đã đăng ký tái định cư tại khu tái định cư Bình Sơn chuyển về. Chính vì vậy, 2 dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phân khu III, khu tái định cư Bình Sơn đã tạm dừng triển khai thực hiện.

Trong khi đó, để đón thêm các hộ dân về sinh sống, khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn cũng cần phải điều chỉnh lại quy hoạch. Do đó, vào giữa tháng 12 vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt các quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với 3 phân khu thuộc khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn gồm các phân khu I, II và III.

Cụ thể, đối với phân khu I, tỉnh điều chỉnh tổng số lô đất quy hoạch xây dựng nhà riêng lẻ thành 1.528 lô, tăng thêm 863 lô nhà ở riêng lẻ và giảm 1.162 lô nhà ở chung cư so với quy hoạch trước đây; phân khu II điều chỉnh tổng số lô đất quy hoạch xây dựng nhà ở riêng lẻ thành 2.261 lô, tăng thêm 297 lô so với quy hoạch trước đây; phân khu III  điều chỉnh tổng số lô đất quy hoạch xây dựng nhà ở riêng lẻ thành 2.659 lô, tăng thêm 297 lô so với quy hoạch trước đây.

Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu tư dự án, sau khi được điều chỉnh, tổng số lô đất quy hoạch xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn sẽ tăng thêm 1.457 lô.

Cùng với việc điều chỉnh số lô đất tái định cư, UBDN tỉnh cũng quyết định điều chỉnh quy hoạch mở rộng một số tuyến đường giao thông tại khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn.

Trước đó, vào tháng 5/2021, khi thực hiện bàn giao đất tái định cư cho người dân, nhiều hộ dân đã có phản ánh về việc một số tuyến đường giao thông tại khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn có bề rộng mặt đường quá nhỏ.

Để đáp ứng nguyện vọng của người dân, các đơn vị liên quan đã đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch, mở rộng các tuyến đường này.

Theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai, có 17 tuyến đường tại khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn sẽ được điều chỉnh, mở rộng bề mặt đường.

Cụ thể, 2 tuyến đường D12, D17 thuộc phân khu I sẽ bỏ dải phân cách giữa đường, nâng bề rộng mặt đường từ 5m thành 12m (đường vẫn giữ nguyên lộ giới 22m theo quy hoạch đã được phê duyệt).

6 tuyến đường gồm D10, N7 thuộc phân khu I; D10, N7 thuộc phân khu II và N7,N8 thuộc phân khu III sẽ giảm bề rộng dải phân cách từ 6m xuống 4m, nâng bề rộng mặt đường từ 5m mỗi bên thành 6m mỗi bên (các tuyến đường này vẫn giữ nguyên lộ giới 26m theo quy hoạch đã được phê duyệt).

Riêng tại phân khu II, các tuyến đường gồm: N27, N28, N35, N36 sẽ giảm bề rộng dải phân cách từ 15m xuống 11m, nâng bề rộng mặt đường từ 4m mỗi bên thành 6m mỗi bên (lộ giới các đường vẫn giữ nguyên 33m theo quy hoạch đã được phê duyệt);

2 tuyến đường N44, N45 điều chỉnh giảm bề rộng dải phân cách từ 7,5m xuống 3,5m, nâng bề rộng mặt đường từ 4m mỗi bên thành 6m mỗi bên (lộ giới đường vẫn giữ nguyên 25,5m theo quy hoạch đã được phê duyệt);

2 tuyến đường D11, D40 sẽ điều chỉnh giảm bề rộng dải phân cách từ 4m xuống 2m, nâng bề rộng mặt đường từ 5m mỗi bên thành 6m mỗi bên (lộ giới đường vẫn giữ nguyên 24m theo quy hoạch đã được duyệt);

Đồng thời, tuyến đường N37 thuộc phân khu III sẽ điều chỉnh giảm bề rộng dải phân cách từ 13m xuống 11m, nâng bề rộng mặt đường từ 5m mỗi bên thành 6m mỗi bên (tuyến đường vẫn giữ nguyên lộ giới 33m theo quy hoạch đã được phê duyệt).